خيابان سعدی- خيابان هدايت-کوچه شهيد مراد پور- پلاک ۲۲ منزل شادروانان پروانه و داريوش فروهر. امروز ششمین سالگرد شهادت اين زن و شوهر مبارز و آزاديخواه بود.  قرار بر اين بود که مراسم در حسينيه ارشاد برگزار گردد اما طبق رويه ای که باب شده است ابتدا مجوز برنامه را صادر و پس از آنکه تبليغات صورت گرفت درست يک روز قبل مجوز برنامه را لغو می کنند! امسال در پی لغو مجوز, مراسم در منزل شادروانان پروانه و داريوش فروهر برگزار گرديد. در منزلی که قتلگاه انها بود. سر کوچه چند ماشين نيروی انتظامی  و تعدادی مامور ايستاده اند. نگاه هايشان  هر شخصی را که وارد کوچه می شود تعقيب می کنند. ازدحام جمعيت در ساعت شروع مراسم قابل توجه است. امسال اجازه سخنرانی هم نداده اند. جمعيت به پرستو تسليت می گويند, با يکديگر سخن می گويند,از پروانه و داريوش سخن می گويند,  دنبال چهره های آشنا می گردند. پروانه و داريوش هم هستند. در دو تابلو نقاشی ... پروانه فروهر با پرچم سه رنگ ايران که بر دوش او ست در تابلويی که اثر (( فرح نوتاش)) است جمعيت را نظاره گر است و داريوش فروهر که چهره اش صلابت و اصالتی عجيب دارد در تابلويی ديگر دوستدارانشان را نظاره گر است. ساعتی بعد جمعيت شروع به خواندن سرود ای ايران می کند, صداها هماهنگ تر می شود, اوج می گيرد... و خاموش می گردد. عده ای شعار می دهند:(( زندانی سياسی آزاد بايد گردد.)) يک نفر فرياد می زند: شعار ندهيد. بابا اجازه سخنرانی هم نداده اند! صداها خاموش می شود و جمعيت دوباره آرام با يکديگر سخن می گويند. فاجعه را چند باره تکرار می کنند و سرها را به نشان افسوس و حسرت تکان می دهند.

امسال جمعيت در مقايسه با سال های قبل ( برای مثال در مقايسه با دو سال پيش که مراسم در صفی عليشاه برگزار شد) اندک بود. شايد عدم تبليغات چشمگير يا جابجايی محل مراسم و يا دوری راه دليل اين امر بود. شايد هم خيلی ساده حافظه مردم همچون هميشه تاريخ  و وقايع آن را فراموش می کند. حضور بلاگر ها هم باز اسباب شرمندگی بود و بس! باز هم تنها من , گلناز, جاويد ,ياسر و جلال حضور داشتيم. ( لا اقل از آن  عده ای که ما می شناسيم). عده ای بام تا شام دم از آزادی خواهی و عدالت می زنند اما در هيچ يک از آن مراسمی که يک آزادی خواه بايد حضور يابد شرکت نمی کنند. آدم ها را وقت عمل بايد شناخت!

شش سال از فاجعه دردناک مرگ فروهر ها گذشت. نام اين دو انسان آزاده بر تارک مبارزات آزادی خواهانه ايرانيان می درخشد...تا هميشه. خاطره شان را نيز گرامی می داريم...تا هميشه.

/ 0 نظر / 13 بازدید