خوب! يک سال ديگه هم گذشت و من بر همان منوال سابق هنوز هيچ گهی نشدم!! هنوز هم نفهميدم تو چرخه مزخرف زندگی جای من کجاست. هنوز هم نفهميدم اصلا واسه چی من بايد می آمدم و اين آمدن و رفتن بهر چيست! ( اوه اوه...کلی خيام شدم!). من هنوز زود می رنجم و به قول دوستی دلم  زود کوچولو ميشود. هنوز هم ياد نگرفتم که من مسئول مشکلات عالم و آدم نيستم. هنوز هم وقتی می شنوم دختر پسر خاله نوه عمه همسايه پايينی ده سال پيشمون مشکلی دارد می شينم ماتم اون را می گيرم و از کار و زندگيم می زنم! هنوز ياد نگرفتم که کاسه داغتر از آش نباشم.هنوز هم زبان تندی دارم. گاه بسيار تند. هنوز هم خيلی گريه می کنم. خيلی. هنوز هم در لحظه فرو می ريزم و می شکنم...تکه تکه می شوم.هنوز هم کلی آرزوی بلند پروازانه در سر دارم. هنوز هم کلی اراجيف می نويسم. رک بودنم  هنوز ديگرا ن را آزار می دهد. هنوز نتوانستم به خود حالی کنم که بابا جان!اجازه نده آدم های بی ارزش اعصابت را بهم ريزند. جواب جماعت بی مغز را نده. واسه کسی که شعور نداره دو ساعت توضيح و استدلال نيار!من...من هنوز گاهی به اين فکر می افتم که خودم را بکشم و خلاص شم! هنوز  هم کم حوصله ام.هنوز هم زود از کوره در می روم. هنوز هم ياد نگرفتم که بابا جان تو توی يک خراب شده زندگی می کنی که همه چيزش وارونه است. چرا انتظار بيخود داری آخه؟!

يک سال ديگه از عمر من گذشت و من هنوز.....هنوز....

ممنونم از تمام دوستان گلی که از چند روز پيش چه در ارکات و چه با ارسال ايميل و آفلاين و تماس تلفنی تولدم را نبريک گفتند. اعتراف می کنم که از اين همه تحويل ذوق زده و حتی ذوق مرگ شدم.04.gif  من سعی کردم جواب تک تک دوستان را بدهم. اگر احيانا دوستی را فراموش کردم جدا عذر می خواهم. همين جا ازشون تشکر می کنم.

اين آقای لات هم که حسابی مارا شرمنده کرد. اينجا را نگاه کنيد. نمرديم ملکه هم شديم!!04.gif04.gif

/ 0 نظر / 15 بازدید