ميايی و پشت کامپيوتر می نشينی. خبر آزادی اميد معماريان و شهرام رفيع زاده را می خوانی. عجيب سرخوش می شوی. می روی و مادرت را می بوسی. مادر حيران نگاهت می کند که چه شده است که دوست داشتنت اين همه قلنبه شده است؟! خبر را به مريم صورتک که آنلاين است می دهی و مريم آنقدر شاد می شود که تنها می گويند خوش خبر باشی فرناز جونم . می رود. می رود که با اميد معماریان تماس گيرد. وبگردی را ادامه می دهی.  صفحه پتيشنی را که برای نجات ليلا  تهيه شده است باز می کنی تا ببينی چه تعداد امضا جمع شده است. حال خوش به همان سرعت که امد دود می شود و به هوا می رود! باز بغض راه نفس را می گيرد. نکند ليلا هم اعدام شود؟ نکند روزی رسد که جنازه او هم بر فراز چوبه دار تکان خورد؟

زندگی ما ملغمه عجيبی از تضادهاست. ارکان زندگی من و تو هميشه دو رو دارد. همواره  غمگينيم و همواره شاد. من و تو دلخوشنک ها را می قاپيم. من و تو هر روز ماتم می گيريم. هر روز با مخ تو ديوار می رويم. هر روز دوباره می ايستيم و ادامه می دهيم. زندگی من و تو ايرانی همواره ترکيب تضاد هاست.

مريم می گويد دلم تنگ شده است. قراری بذاريم تا همديگر را ببينيم. دل تو هم عجيب برای دوستان تنگ شده است. می گويی: اره! حتما يک قرار بداريم. بشينيم بگيم بخنديم دلمون باز بشه. فوری حس عذاب وجدان می گيری! فکر می کنی بگو و بخند راه بندازی وقتی فرشته قاضی هنوز در بند است و ليلا...آخ ليلا! مريم می پرسد: آمادگی داری؟ ناگهان حس می کی عحيب دلت حلقه دوستا ن را می خواهد. می گوبيی: شما ها را که ببينم خوب ميشوم.

 

زندگی می کنيم. مردگی می کنيم! روی ريسمان باريکی گام بر می داريم. لحظه ای شاديم و لحظه ای ديگر غمگين...دمی می خنديم و دمی ديگر گريه سر می دهیم. گاه سرخورده ايم و مايوس و به اندک فاصله ای سرشار از اميد و تحرک. زندگی بايد کرد.زندگی می کنيم. به هر قيمتی!

********

سوالی از خانم ها دارم:)

می دانيد که واژه غيرت را به ندرت برای زنان به کار می برند و اين واژه تقريبا مردانه شده است. شما زنان  غيرت را برای زن چگونه معنا می کنيد؟ از ديدگاه شما زنان هم غيرت دارند يا انطور که آقايان می نامند حس انها حساسيت است نه غيرت؟ اگر عيرت است تا چه حيطه هايی را شامل می شود؟ بسيار ممنون می شوم اگر به اين سوالات پاسخ دهيد.

ايميل من:

iranianfeminist@gmail.com

farnaz_s@iftribune.com

ای دی ياهو مسنجرم هم که گوشه وبلاگ هست:)

/ 0 نظر / 13 بازدید